A càrrec de Marta Tena, escriptora i professora de la URV