La processó del Silenci, recuperada l’any 1996, desfila el Dijous Sant a les dotze de la nit amb totes les confraries que s’han descrit. Fins l’any 2004, aquestes acompanyaven els passos de l’Oració a l’Hort, de la Mare de Déu de les Angoixes i del Nostre Pare Jesús de la Passió. A partir del l’any esmentat es recupera la idea inicial i processional únicament el Sant Crist de la Puríssima, portat a mans. A més, hi participa la Creu dels Improperis, com a la processó del Diumenge de Rams.